Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Rensing av ballastvann

Et internasjonalt krav om ballastvannsystemer (Ballast Water Treatment System, BWTS) kommer antakelig i løpet av året. Det kan bety etterlengtede penger i kassen for norske Oceansaver. Da må nemlig mellom 50.000 og 60.000 skip etterinstallere (retrofit) sine ballastsystemer. I tillegg må alle nye skip ha BWTS fra levering i 2016/2017, avhengig av endelig innføring av påbud.

Med nære relasjoner til Universal Maritime Constructor, sammen med bedrifter som Ocean Saver og MGI Thermo kan vi veilede enhver med behov i denne retning.

Vi tilbyr

  • Ballast Water
  • Treatment System
  • BWTS
  • Nære relasjoner til Universal Maritime Constructor